Blog bán sim đẳng cấp trên Blogspot

[tintuc]

ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI ĐẦU TƯ SANG THỊ TRƯỜNG MỘT NƯỚC PHÁT TRIỂN


Đây là lần đầu tiên tập đoàn Viễn thông Quân đội đầu tư sang thị trường một nước phát triển.

Thủ tướng đã chính thức đồng ý việc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) được đầu tư thành lập Công ty Viettel tại Mỹ  (Viettel America) với tổng vốn đầu tư hơn 33 triệu USD. Trong đó, Viettel sẽ góp100.000 USD vốn điều lệ. Hơn 32,95 triệu USD còn lại, công ty mẹ Viettel trong nước sẽ cho công ty con là Viettel America vay.

Đây là lần đầu tiên Viettel có chiến lược đầu tư ra một nước phát triển. Trước đó, các thị trường mà Viettel hướng tới là tại các quốc gia đang phát triển như Lào, Campuchia, Mozambique, Haiiti... Tập đoàn này cũng đang hướng đến thị trường Myanmar.
[/tintuc]

[giaban]125,000 [/giaban][diem]68[/diem][sim]Viettel[/sim]

[giaban]150,000 [/giaban][diem]68[/diem][sim]Viettel[/sim]

[giaban]150,000 [/giaban][diem]68[/diem][sim]Viettel[/sim]

[giaban]80,000 [/giaban][diem]68[/diem][sim]Viettel[/sim]

[giaban]150.000 [/giaban][diem]68[/diem][sim]Viettel[/sim]

[giaban]150.000 [/giaban][diem]68[/diem][sim]Viettel[/sim]

X

Bạn cần tư vấn ?